bandada


Libro Condicions Temporals. Sobre la transformación en arquitectura

Proyecto publicado en el libro Condicions Temporals. Sobre la transformación en arquitectura, editado por el Taller d'arquitectura i projecte D, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) y el Centre de Polìtica del Sòl i Valoracions